Před vyplněním dotazníku je nezbytné, abyste jako zákonný zástupce potvrdila svůj souhlas s účastí svou a svého dítěte na výzkumu. Zároveň je třeba vyjádřit souhlas s tím, že třídní učitel dítěte vyplní stručné hodnocení školního prospěchu Vašeho dítěte a jeho adaptace na školu.

V případě, že jste již svůj souhlas potvrdili (písemně či elektronicky) a máte svůj anonymní kód, klikněte ZDE.

PŘED UDĚLENÍM SOUHLASU SI PROSÍM PŘEČTĚTE STRUČNÉ INFORMACE O STUDII.

Souhlasím s účastí svou a svého dítěte ve studii „Vývoj nástroje pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika“. Souhlasím s tím, že mne budou výzkumní pracovníci v budoucnosti kontaktovat kvůli druhé fázi sběru dat, a že poté, co moje dítě zahájí školní docházku, vyplní třídní učitel dítěte stručný dotazník zaměřený na školní prospěch mého dítěte a jeho adaptaci na školu.

Uveďte prosím adresu školky (pouze jméno ulice), do které Vaše dítě dochází. Uveďte prosím též svou e-mailovou adresu, na které Vás budeme moci v budoucnu kontaktovat. Na tuto adresu Vám bude rovněž zaslán Váš anonymní kód, který Vám umožní opakovaný vstup do dotazníku.

:  

Ulice, kde sídlí mateřská školka:  
 

Projekt č. TL02000561 "Vývoj nástrojů pro predikci školní úspěšnosti v předškolním věku: Index kumulativního rizika a Screening afektivních a kognitivních funkcí formou interaktivních počítačových her" je řešen s finanční podporou TA ČR.